راهنمای روش های ارسال

روشهای ارسال :
تهران : سفارشاتی که تا ساعت 14 هر روز ثبت و پرداخت آن صورت گرفته است ، در همان روز ارسال میشود .
سایر شهرها : ارسال از طریق تیپاکس انجام میشود و با توجه به مقصد نهایی بین 48 تا 72 ساعت کالا در مقصد تحویل داده
می شود.
توجه : برای سفارشات بالای پنج میلیون ریال ارسال رایگان می باشد .